Tietosuojaseloste

Tämä on Conffi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2023. Viimeisin muutos 21.05.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Conffi Oy, Tikankontti 2, 87250 Kajaani

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riku Lokka, riku.lokka(at)conffi.fi, p. 0405234551

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

– Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot.

– Markkinointirekisteriin tallennettavat tiedot ovat: henkilön nimi, asema, yritys ja sähköpostiosoite.

Asiakasrekisterin henkilötiedot poistetaan kahden (2) vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisen jälkeen. 

Markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan käsitellä myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa sijaitsevissa palveluissa, jotka noudattavat EU – U.S. Privacy Shield -sääntöjä. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Evästeet (engl. cookies) ovat tekstitiedostoja, jotka selain voi tallentaa tiedon varastointia varten käyttäjän päätelaitteelle. Evästeitä käytetään silloin, kun käyttäjien tietoja halutaan säilyttää. Evästeiden avulla verkkopalvelun käyttäjille pyritään rakentamaan kohdennetumpaa ja parempaa käyttäjäkokemus.

Evästeitä hyödynnetään seuraaviin tarkoituksiin:

– Google Analytics -palvelun avulla keräämme tietoa käyttäjistä, jotta käyttäjille voidaan tuottaa parempaa ja osuvampaa sisältöä. Googlen tietosuojakäytännön löydät osoitteesta http://www.google.com/privacypolicy.html

– Facebookia ja Instagramia hyödynnämme markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisten medioiden mainonnan kohdentamiseen kyseisten palveluiden yksityisyys- ja mainonta-asetuksista. Facebookin ja Instagramin (Meta Platforms Inc.) evästekäytännöt löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/privacy/center

Käyttämällä conffi.fi verkkosivustoja selaimella, jossa on evästeet päällä, annat suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän käytännön ehtojen mukaisesti.