handshake, cooperate, connect-2009195.jpg

Mitä teemme?

"Lähes kaiken" mitä IT-palveluilta tarvitsette joko täysin Conffin itse tekemänä tai vahvojen kumppaneiden kanssa yhteistyössä yhden tiskin periaatteella. On kyse tietoverkkojen suunnittelusta, asennuksista, vianselvitystyöstä, projektien hallinnasta tai mistä tahansa IT-tarpeesta niin olemme apunanne.

Fortinetin tuotteet ja ratkaisut

Fortinet on maailmanlaajuinen kyberturvan edelläkävijä. Conffi Oy:n kautta nyt saatavilla kaikki Fortinetin ratkaisut erilaisiin tarpeisiin.

Esimerkiksi:

Projektit

Useista kymmenistä erikokoisista IT-projekteista kokemusta. Jos tarvetta projektin johtamiseen tai projektin operatiiviseen tehtävään saada tekijä, niin Conffi Oy on teille oikea kumppani. Ette tule pettymään venyneeseen aikatauluun vaan kaikki saatetaan maaliin ajallaan laadusta tinkimättä.Käyttöönotot

Käyttöönottopalvelut liittyvät useimmiten uusien palveluiden tai tietoverkon uusimisen yhteyteen. Käyttöönottopalvelussa yhdistyvät asennus- ja projektointipalvelut, joten monen eri osa-alueen yhtäaikainen hallitseminen ja huomioiminen on tärkeässä roolissa. Yhteyksien testaaminen ja testauspöytäkirjat kuuluvat olennaisena osana tähän palveluun.

Tietoverkon ylläpito- ja valvontapalvelut

Tietoverkkojen erilaisista valvontajärjestelmistä on Conffi Oy:ssä lähes 20 vuoden kokemus. Valvontajärjestelmät rakennetaan aina asiakkaan omaan tarpeeseen siihen sopivilla järjestelmillä. Proaktiivisen tietoverkon ylläpidon kulmakivenä on laadukkaan valvontajärjestelmän rakentaminen. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on olennaista pystyä reagoimaan vikaantuviin laitteisiin jo ennen "tulipaloa". Tähän valvonta- ja ylläpitopalvelulla pyritään.

security, alarm, monitor-5043368.jpg

Kyberturvapalvelut - Kumppanipalvelu

Laadukkaat tietoverkkojen ja tietoturvan valvontapalvelut (CSOC & NOC) 24/7 periaatteella Suomesta käsin toteutettuna. Operatiivisen toiminnan tuottaa kumppaniyritys, jolla useiden satojen tyytyväisten asiakkaiden asiakaskunta.

Vianselvityspalvelu

Pätkiikö yhteydet? Onko vika LAN-, WLAN-, WAN-yhteyksissä vai pilvessä? Orastava silloin tällöin toistuva vika vai "tulipalo päällä", jossa koko verkko alhaalla. Usein on hankala tunnistaa, mistä vika johtuu ja yleensä se näyttäytyy käyttäjälle eri paikassa kuin varsinainen juurisyy sijaitsee. Tällaisiin tapauksiin on hyvä käyttää vianselvityspalvelua, jossa ongelmakohta kaivetaan esiin erilaisilla analysointimenetelmillä.

Asennuspalvelut

Verkkolaitteiden konfiguroinnit, asennukset ja kaapelikytkennät ristikytkennöissä ja konesaleissa. Joko isoissa projekteissa suunnitelman mukaan toteuttaen tai yksittäisten vaihdettavien laitteiden työt tilauksesta.


economy, profit, stock exchange-3213967.jpg

ICT-resurssin
vuokraus

Tänä päivänä useilla yrityksillä ei ole enää omaa ICT-asiantuntijaa, joka kantaa vastuun IT-palveluista. Mihin suuntaan palveluita kehitetään, mikä on tarpeellista ja mikä turhaa? Onko dokumentointi kunnossa ja kuka hoitaa IT-ylläpidon ja vieläpä proaktiivisesti? Tähän Conffi Oy tarjoaa kokeneen ICT-resurssin yhdessä sovitulla toimintamallilla hoitamaan edellä mainittuja vastuita.


cog wheels, gear, wheel-2125183.jpg

Suunnittelupalvelut - Kumppanipalvelu

Laajemmat tietoverkkojen arkkitehtuurisuunnitelmat löytyvät tarjonnasta kumppaniyhteistyöllä. On sitten kyse perinteisimmistä tietoverkoista tai pilvipalveluista niin hyvän suunnittelun merkitys on suuri niin tietoturvan, käytettävyyden ja jatkuvuuden näkökulmasta.

Sovitaan tapaaminen ja keskustellaan tarkemmin palveluiden sisällöstä: